Bönesamtal

 

Bönesamtal vänder sig till dig som vill ha förbönssamtal och särskilt för personer som har varit med om och/ eller går igenom t.ex. depression, ångest, problem i parförhållanden, fungera sexuellt, m.m., eller har erfarenhet av t.ex. ett alkoholiserat hem, våld, övergrepp, droger, m.m.

Se och ta emot mer liv i frihet!

Bakgrund

Kroppen, känslorna och hjärnan lagrar alla våra tidigare minnen. Genom samtal och bön kan du få hjälp att komma i kontakt med minnena och med de tolkningarna av händelser som gjordes, ofta tidigt i livet. Dessa händelser ger känslomässiga reaktioner som utvecklas till mönster som man kan bli bunden av. Det är dessa mönster som skapar hinder för att leva ett liv i frihet. Jesus kommer med sanning och sin närvaro in i dessa minnen. Hans närvaro i minnena skapar helande och frihet.

Upplägg

Bönesamtal pågår under ca 1,5h.

Kontakt

För frågor kontakta Håkan Axelsson 070-751 59 62