VI TROR

Klassisk Kristen Tro

Elimkyrkan Skärholmen bekänner en klassisk kristen tro som uttrycks genom det historiska kristna trosbekännelserna, se länkar nedan. Vi tillhör samfundet Evangeliska frikyrkan.

Våra Värderingar

GUD | Vi tror att Jesus är Vägen, Sanningen och Livet. Därför vill vi ha Jesus i centrum i allt vi gör. Vårt hopp finns i att Gud Fader har all makt i himlen och på jorden, att Jesus, sänd av Fadern, dog och uppstod igen. Vi tror att den Helige Ande leder oss och att Han har gett oss Bibeln som vår högsta auktoritet

KYRKAN och LÄRJUNGASKAP | Vi tror att kyrkan är Kristi kropp; vi kan bara vara kyrka tillsammans. Vi tror att kyrkan består av människor menade att växa i efterföljelse till Jesus, på livets alla områden. Därför behöver vi söka Gud tillsammans i olika former så som gudtjänster, mindre grupper och nära relationer. Vi vill att fler människor skall bli mer lika Jesus och att kyrkan skall växa.

MÄNNISKOR | Vi tror att alla är skapade till Guds avbild, att människor är viktiga för Gud och därmed måste vara viktiga för kyrkan. Vi tror att Bibeln uppmanar till att särskilt bry sig om de fattiga och utsatta. Därför vill vi vara gästfria, öppna, kärleksfulla, generösa och överlåtna till att ge vidare det vi har fått. Vi vill se och välkomna alla utan förbehåll eller förutfattade meningar.

FRÄLSNING och EVANGELISATION | Vi tror att alla behöver frias från syndens makt och att frälsningen endast finns hos Jesus. Därför vill vi på ett frimodigt sätt berätta om Jesus. Vi vill göra det yttersta för att på ett relevant och tydligt sätt presentera Jesus.

GUDS NÄRVARO och KRAFT  | Vi tror att Gud griper in och verkar med sin kraft på livets alla områden, att Gud kommer med nytt liv och förvandlar liv. Därför vill vi alltid lyda Jesus när han sänder oss att utföra hans gärningar. Vi vill bejaka en kyrka präglad av att Gud talar, helar, befriar, förser, tröstar och griper in.

ANDLIGA GÅVOR och TJÄNANDE | Vi tror att den Helige Ande ger andliga gåvor till alla kristna. I och med att det finns olika gåvor, och ingen kristen har fått alla gåvor, är vi beroende av varandra för att kyrkan skall fungera. Därför behöver alla kristna tjäna i sina gåvor. Det finns en glädje att upptäcka det och att börja fungera i det. Vi vill på ett passionerat och gjädjefullt sätt tjäna Gud tillsammans.

ORGANISATION och LEDARSKAP | Vi tror att organisationen är till för att stödja kyrkans liv. Därför behöver vi göra vårt yttersta för att den ska vara effektiv, tydlig och bygga på sund etik. Vi vill ha ett ständigt fokus på utvärdering. Vi behöver ledare som håller visionen levande och som hjälper medlemmar att fungera i sina gåvor

Apostoliska Trosbekännelse

Apostoliska Trosbekännelsen

Nicenska Trosbekännelsen

lausannedeklarationen

Lausannedeklarationen