GUDSTJÄNST

Elimkyrkan Skärholmen Bredholmstorget 14, 1 tr, Skärholmen, Sverige

Varmt välkommen på gudstjänst i Elimkyrkan Skärholmen! Vi börjar med fika och mingel och fortsätter sedan med lovsång, predikan och bön. Barnen har egna samlingar under en del av gudstjänsten: Barnens timma (3-5 år & 6 år – åk 3) och XL (åk 4-8).

FÖRSAMLINGSBÖN

Skärholmen Centrum

Välkommen att vara med och be för Elimkyrkan Skärholmen och det arbete vi står i som kyrka i södra Storstockholm OBS! Ny plats under december - vi möts i Food Courten i Skärholmen Centrum.

GUDSTJÄNST

Elimkyrkan Skärholmen Bredholmstorget 14, 1 tr, Skärholmen, Sverige

Varmt välkommen på gudstjänst i Elimkyrkan Skärholmen! Vi börjar med fika och mingel och fortsätter sedan med lovsång, predikan och bön. Barnen har egna samlingar under en del av gudstjänsten: Barnens timma (3-5 år & 6 år – åk 3) och XL (åk 4-8).

FÖRSAMLINGSBÖN

Skärholmen Centrum

Välkommen att vara med och be för Elimkyrkan Skärholmen och det arbete vi står i som kyrka i södra Storstockholm OBS! Ny plats under december - vi möts i Food Courten i Skärholmen Centrum.

GUDSTJÄNST

Elimkyrkan Skärholmen Bredholmstorget 14, 1 tr, Skärholmen, Sverige

Varmt välkommen på gudstjänst i Elimkyrkan Skärholmen! Vi börjar med fika och mingel och fortsätter sedan med lovsång, predikan och bön. Barnen har egna samlingar under en del av gudstjänsten: Barnens timma (3-5 år & 6 år – åk 3) och XL (åk 4-8).

GOD JUL önskar Elimkyrkan Skärholmen

Idag firar vi ingen gudstjänst i Elimkyrkan Skärholmen men önskar alla en Välsignad God Jul. Ängeln sade: "Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren." Lukasevangeliet 2:10-11

Enkel Gudstjänst

Elimkyrkan Skärholmen Bredholmstorget 14, 1 tr, Skärholmen, Sverige

Varmt välkommen på gudstjänst i Elimkyrkan Skärholmen! Vi firar en enkel gudstjänst tillsammans kl. 11:00-12:30