GUDSTJÄNST

Gudstjänst – ett möte med Gud

Varje söndag firar vi gudstjänst kl. 11.00 på Röda Korsets Folkhögskola i Skärholmen Centrum. Att fira gudstjänst är en viktig del av att vara kyrka.
På gudstjänsten möter vi Gud och får erfara Guds kraft och vägledning!
Mer info hittar du i vår kalender.

Öppen för alla

  • Gudstjänsten är öppen för alla oavsett bakgrund – du behöver inte vara kristen eller ha erfarenhet av att gå i kyrkan!
  • Gudstjänsten är på svenska – men vi erbjuder tolkning till engelska och oftast även till franska, farsi och ryska.
  • Gudstjänsten startar med alla åldrar – och efter en stund börjar  Barnens timma och XL.

Vad händer i en Gudstjänst?

Välkomstkvart – vi möts och får chans att heja på varandra innan vi går in och lovsjunger.
Lovsång
 – hyllning, beundran och tacksamhet – sång och musik är ett sätt där vi kan uttrycka oss till Gud. 
Sångtexten visas på en skärm så att du kan se och sjunga med om du vill.
Berättelse – personliga erfarenheter som människor gjort och vill dela med sig av.
Undervisning från Bibeln
 – någon av våra pastorer eller en gäst predikar varje söndag utifrån ett bibelord (eller tema).
Bön – vi ber för det som är aktuellt i vår kyrka och/eller i världen. Det finns alltid möjlighet att ta emot bön för vad som helst som är viktigt för dig.
Vi har erfarenhet av att Gud bryr sig och vi har sett Gud gripa in i alla livsområden: hälsa (helande), jobb, bostadssituation, relationer, etc
Nattvard – vi firar Nattvard (Herrens Måltid) en gång i månaden.
Fika – vi avslutar gudstjänsten med att fika och umgås tillsammans från kl. 12.40.

Varmt välkommen!