GUDSTJÄNST

Gudstjänst – ett möte med Gud

Varje söndag firar vi gudstjänst kl. 11.00 på Röda Korsets Folkhögskola i Skärholmen Centrum. På gudstjänsten möter vi Gud och får erfara Guds kraft och vägledning! Vi samlas som kristna gjort i alla tider för att ge Gud äran för den han är, lyssna till hans Ord (Bibeln), för att ta emot det Gud vill ge till oss och för att uppmuntra varandra. Mer info hittar du i vår kalender.

Öppen för alla

Gudstjänsten är öppen för alla oavsett bakgrund – du behöver inte vara kristen eller ha erfarenhet av att gå i kyrkan!

Våra gudstjänster är på svenska, men många av oss talar ett annat språk som modersmål – t.ex. franska, engelska, spanska, lingala, farsi m.m.

Vi som vi möts är människor i olika åldrar,  och vi tänker därför alltid hur Gudstjänsten kan passa alla. En del av gudstjänsten är särskilt anpassad för barn – Läs mer om Barnens timma.

Vad händer i en Gudstjänst?

Gudstjänsten består av olika delar:
Sång och musik – genom sång och musik vill vi upphöja Gud. Texten projekteras på en skärm så att alla kan läsa och sjunga med om man vill.
Undervisning från Bibeln – någon av våra pastorer eller en gäst predikar varje söndag utifrån ett bibelord (eller tema).
Bön – Vi ber för det som är aktuellt i församlingen och/eller i världen. Det finns alltid möjlighet att ta emot bön för vad som helst som är viktigt för dig. Vi har erfarenhet av att Gud bryr sig och vi har sett Gud gripa in i alla livsområden: hälsa (helande), jobb, bostadssituation, relationer, etc
Nattvard – Vi firar Nattvard (Herrens Måltid) en söndag varje månad.
Fika – Vi börjar gudstjänsten med att fika tillsammans kl 11:00-11:30.

Varmt välkommen!