Ny kurs 19-21 april - Inre helande och upprättelse

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är, eller vill bli, aktiv i förbönssamtal. Den ger också bra verktyg till dig som vill vara en lyssnande och bedjande medmänniska, särskilt för personer som har varit med om och/ eller går igenom t.ex. depression, ångest, problem i parförhållanden, fungera sexuellt, m.m., eller har erfarenhet av t.ex. ett alkoholiserat hem, våld, övergrepp, droger, m.m.

Se och ta emot mer liv i frihet!

 

 

 

Upplägg

Intensiv grundkurs med tid för praktik – torsdagskväll, fredag och lördag.

Käthe talar en ganska lättförståelig norska, men kurskompendiet är översatt till svenska.

Bakgrund

Kroppen, känslorna och hjärnan lagrar alla våra tidigare minnen. Genom samtal och bön kan du få hjälp att komma i kontakt med minnena och med de tolkningarna av händelser som gjordes, ofta tidigt i livet. Dessa händelser ger känslomässiga reaktioner som utvecklas till mönster som man kan bli bunden av. Det är dessa mönster som skapar hinder för att leva ett liv i frihet. Jesus kommer med sanning och sin närvaro in i dessa minnen. Hans närvaro i minnena skapar helande och frihet.

Tid

Torsdag 19 april 17.30-21:00, Fredag 20 april 09:00-19:00, Lördag 21 april kl. 08:30-18:30

Plats

New Life Alvik, Missionsvägen 75

Kostnad

Kursavgiften är 1500 kr varav 500 kr är anmälningsavgift.

Vid anmälan senast den 1 april reducerat pris: Kursavgift: 500 kr + valfritt belopp i kollekt under kursen.
Vid anmälan efter den 2 april- 12 april: Kursavgift 500 kr + resterande 1000 kr betalas vid kursstarten.

Lunch

Du kan ta med egen lunch eller beställa till självkostnadspris vid anmälan. Endast fika ingår i kursavgiften.

Anmälan

Anmäl dig senast 12 april genom att fylla i följande online anmälningsblankett.

(Här kan du även ange om du vill ha hjälp att hitta logi)

 

Sätt därefter in 500 kr på New Lifes bankgiro 495-2032 så är din kursplats klar.

Obs! Uppge ”Inre helande och Upprättelse” samt deltagarens namn vid inbetalning

Anmälningsavgiften får du bara tillbaka i händelse av inställd kurs.

 

Mer om Käthe Annbjörg Kristoffersen

Kursen innehåller teori och praktik under ledning av Käthe Annbjörg Kristoffersen från Kristiansand i Norge.

Käthe Annbjörg Kristoffersen har hållit flera kurser i Sverige i Salemkyrkan, Vargön och Elimkyrkan Skärholmen. Många av deltagarna har sedan aktivt lett förbönssamtal och fått se många personer upprättade och helade. Käthe kommer att tala på lättförståelig norska.

De senaste 13 åren har Käthe arbetat på heltid med sin egen form för förbönssamtal. Flera hundra människor har fått hjälp genom hennes tjänst. Hon har arbetat speciellt med tidigare alkoholister, sexuellt utnyttjade och personer med ångest och depression. Hon har också erfarenhet av andra problemområden som ätstörningar, problem i parförhållandet, problem att fungera sexuellt, sexuella övergrepp eller incest, alkoholiserat hem, våld från omsorgspersoner och drogproblem

 

 

Frågor

Håkan Axelsson Elimkyrkan Skärholmen 0707-515962, hakan.axelsson@elimkyrkan.org

Ingela Liddle New Life 0707-254369, ingelaliddle@outlook.com

Vi ser mycket fram emot att träffa dig och kanske någon du känner i april och tillsammans med er få se och ta emot mer liv i frihet!